ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука, технічний прогрес, перспективи розвитку»
Чикаго, США


Шановні науковці!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Наука, технічний прогрес, перспективи розвитку». До участі у конференції запрошуються науковці, здобувачі наукових ступенів, викладачі та студенти ВНЗ, представники державних органів влади та місцевого самоврядування, практикуючі спеціалісти.

Мета - обговорення актуальних проблем сучасної науки, обмін досвідом між вченими різних країн, публікація результатів наукових досліджень.

Секції конференції:

- Фізика
- Математика
- Природничі науки (біологія, хімія)
- Геологія
- Технічні науки
- Сільськогосподарські науки
- Історія
- Економіка
- Філософія
- Філологія
- Географія
- Право
- Педагогіка
- Медицина
- Мистецтвознавство
- Архітектура
- Психологія
- Соціологія
- Політологія
- Фізична культура та спорт
- Державне управління
- Культурологія
- Соціальні комунікації

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Форма участі – дистанційна.

За результатами роботи конференції кожен учасник отримає друкований збірник.

Організаційний внесок складає 520 грн. (для іноземних учасників - 20$) Обсяг тез 2-6 сторінок, набрані в редакторі Word у форматі А-4. У випадку перевищення обсягу публікації, вартість кожної наступної сторінки становить 50 грн. Вартість додаткового збірника - 70 грн.

Розсилка збірників відбудеться впродовж місяці після проведення конференції.
Бажаючих взяти участь у конференції просимо до 2 лютого 2019 р. надіслати на електронну адресу центру tchikago.nauka@gmail.com :

- заявку на участь у конференції (відомості про авторів);

- наукову статтю, оформлену відповідно вимог конференції;

- відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску (реквізити для сплати будуть надані після прийняття статті до друку).

Після отримання заявки на участь у конференції, оргкомітет надсилає учаснику лист з підтвердженням реєстрації та реквізити для оплати. Після чого учасник надсилає статтю та відскановану квитанцію про оплату.
Рукописи, оформлені без врахування вищевикладених вимог, оргкомітет розглядати не буде.
Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.

Веб-сайт конференції: http://project1065232.tilda.ws


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Тези подаються до 2 лютого 2019 року (включно) в електронному варіанті у форматі .doc або .docx, редактор Microsoft Word. Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 , абзац – 1,25 см, поля – 20 мм, інтервал – 1,5.

Кожна таблиця, ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана та мати назву. Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування програмах. Для рисунків і таблиць застосовують гарнітуру Times New Roman, кегль – 12, інтервал між рядками – 1,5. Під таблицями й рисунками слід вказувати джерело. Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках з правого боку. Список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті; приклад оформлення посилань: [10, с. 25]. Посилання в дужках на різні джерела подавати через крапку з комою [1, с. 10; 2, с. 11]. Список літератури оформлювати відповідно до вимог, які знаходяться по наступному посиланню: https://drive.google.com/file/d/0B69eZiwNbroE OExhS2doODY2ZHc/view.

Назва файлів тез, заявки та квитанції повинна включати прізвище та представлений вид: Гончаренко_тези, Гончаренко_заявка, Гончаренко_квитанція. Мови конференції: українська, російська, англійська, білоруська, польська, чеська. Кількість співавторів тез – не більше трьох. Кількість поданих матеріалів від одного автора не обмежується. Роботи, які не відповідають вимогам чи надійшли із запізненням, не будуть розглядатися.


Зразок оформлення тез

Назва секції

НАЗВА ДОПОВІДІ

ПІБ автора, науковий ступінь,

місце роботи або навчання

Текст доповіді

Література:


Заявка на участь у конференції (відомості про авторів)
  1. Прізвище, ім'я, по- батькові
  2. Вищий навчальний заклад або організація
  3. Науковий ступінь та вчене звання
  4. Посада (вказати на якій саме кафедрі)
  5. Мобільний телефон
  6. E-mail
  7. Спосіб доставки матеріалів: − Укрпоштою (звичайним листом – безкоштовно) або − Новою поштою (вартість доставки сплачуєте Ви у відділенні Нової пошти) Адреса для відправлення матеріалів. Наприклад: Петренко Іван Іванович, вул.Шевченка буд.45, кв. 34, м. Запоріжжя, 123456 (відправка буде здійснена Укрпоштою, звичайним листом – безкоштовно) або Петренко Іван Іванович, м.Запоріжжя, відділення № 12, тел. 066-123-45-67 (вартість доставки сплачуєте Ви у відділенні Нової пошти)
  8. Назва секції
  9. Тема доповіді

Бажаємо всім плідної роботи!


This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website